Általános szerződési feltételek

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésekor Önnek nyilatkoznia kell a jelen ÁSZF tartalmának megismeréséről és elfogadásáról; a jelen ÁSZF a létrejövő szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

1. Az általános szerződési feltételek hatálya

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a https://medicoveroptika.hu weboldalon keresztül történő vásárlásokat szabályozza. A jelen ÁSZF tárgyi hatálya a Medicover Optika Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 29-31., cégjegyzékszám: 01-09-399134, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban: Medicover) honlapján keresztül (https://medicoveroptika.hu), a Medicover Optika Webshopban történő vásárlással létrejött Szerződésekre terjed ki. Az ÁSZF szabályozza többek között a Medicover Optika Webshopban történő megrendelés, vásárlás menetét, a díjfizetést, az online szerződéskötéssel létrejött jogviszony tartalmát.
 2. Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Medicover Optika Webshopban terméket vásárló Vásárlókra.
 3. A létrejövő Szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelezően alkalmazandó jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF, valamint a weboldalon található, Termékekre vonatkozó tájékoztatások határozzák meg.
 4. Jelen ÁSZF 2022. augusztus 24. napjától kezdődően hatályos, 2022. augusztus 24. napján és azt követően létrejött szerződésekre irányadó.

2. Az eladó, elérhetőségek

Medicover Optika Kft.
székhely: 1134 Budapest, Váci út 29-31.
cégjegyzékszám: 01-09-399134
adószám: 27819612-2-41
Nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Elérhetőségek:

              postai cím: 1134 Budapest, Váci út 29-31.

              az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló e-mail cím: optika.webshop@medicover.hu

              telefonszám: +36 1 465 3131 (Medicover Call Center)

Az Eladó részére tárhelyet biztosító szolgáltató:
EvolutioNET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
Elérhetőségek:
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szerverzum.hu

3. Fogalmak

 1. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
 2. Vásárló: az a fogyasztónak minősülő, 18. életévét betöltött (nagykorú) cselekvőképes természetes személy, aki a Medicover Optika Webshop-on keresztül terméket vásárol, az Eladóval szerződést köt. A Medicover Optika Webshopban történő vásárlás csak természetes személyek (fogyasztók) számára biztosított. A megrendelés elküldésével a Vásárló akként nyilatkozik, hogy a 18. életévét betöltötte. Jogi személyek számára a termékek webshopban történő vásárlását nem biztosítjuk, kérjük, hogy személyesen keressék fel Medicover Optika üzleteinket.
 3. Medicover/Eladó: a Medicover Optika Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 29-31., cégjegyzékszám: 01-09-399134, adószám: 27819612-2-41, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága).
 4. Medicover Optika Webshop: a Medicover Optika Kft. által működtetett, a https://medicoveroptika.hu weboldalon elérhető webáruház.
 5. Szerződés: a Medicover Optika Webshop-on keresztüli vásárlással, elektronikus úton létrejött szerződés.
 6. Termék: A Medicover Optika Kft. által értékesített, a Medicover Optika Webshop-ban mindenkor elérhető és ott megvásárolható termék. A megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást a weboldalon. Az egyes termékoldalakon található adatok tájékoztató jellegűek. A termékek színben és méretben a képeken látottaktól eltérhetnek.

4. A szerződés létrejötte

 1. A weboldalon közölt információk, adatok nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vásárló minősül ajánlattevőnek. A Szerződés a Vásárló által a weboldalon keresztül tett ajánlatnak (megrendelés) az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

A vásárláshoz/szerződéskötéshez regisztráció nem szükséges.

 1. A vásárlás/szerződéskötés menete:
 • a Vásárló belép a https://medicoveroptika.hu oldalra
 • ha a Vásárló a kiválasztott termékre kattint, megjelenik a termék adatlapja, ahol megtekintheti annak bővebb ismertetőjét
 • vásárlási szándéka esetén a Vásárló a termék adatlapján kiválasztja a megvásárolni kívánt Termék(ek)et és a ’Kosárba teszem’ gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi
 • a ’Kosár’ felületen a Vásárló megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett Termék(ek)et, valamint azok bruttó árát. Itt leellenőrizheti rendelése helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket adott esetben módosíthat, javíthat is.
 • A ’Tovább a Pénztárhoz’ gomb megnyomásával a Vásárló a ’Pénztár’ felületre kerül, ahol a Vásárló megadja az elérhetőségi adatait (név, email cím, telefonszám) és a számlázási adatokat.
  A Vásárló a számlát kérheti a saját nevére vagy az általa igénybevett egészségpénztár nevére. A Vásárlónak lehetősége van visszalépni a ’Kosár’ felületre, ahol adott esetben módosíthat, javíthat.
 • a Vásárló elfogadja a jelen ÁSZF-et és nyilatkozik az Adatkezelési tájékoztató megismeréséről, majd a ’Tovább’ gombra kattintva
 • a szállítási adatok kitöltése következik. A Vásárló megadja a címet, ahova csomagja kiszállítását kéri. Csomagpontba történő szállítás esetén a Vásárló a találatok szűkítésével kiválasztja a csomagpontot, ahol át szeretné venni a csomagot, ebben az esetben a csomagpont címe lesz a szállítási cím. Bolti átvétel lehetőségének választása esetén a megrendelt termék személyes átvételére a 1062 Budapest, Teréz krt. 55-57. (Eiffel Square Irodaház, földszint passzázs) szám alatt található Medicover Optika üzletben van lehetőség. A ’Tovább’ gombra kattintva
 • az ’Összegzés’ felületen a Vásárló megtalálja a megrendelés tartalmát, valamint a számla végösszegét. A Vásárlónak lehetősége van visszalépni a ’Kosár’ felületre, ahol adott esetben módosíthat, javíthat.
 • a ’Tovább’ gombra kattintva megjelenik a ’Fizetés’ oldal. A Vásárlónak lehetősége van visszalépni a ’Kosár’ felületre, ahol adott esetben módosíthat, javíthat. A megrendelés elküldéséhez a ’Megrendelem’ gombra szükséges kattintania a Vásárlónak; a Vásárló a ’Megrendelem’ gombra történő kattintással kifejezi, hogy tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után.
 • a Vásárló átirányításra kerül a fizetési felületre és a SimplePay szolgáltatáson keresztül fizet
 • az Eladó a megrendelésről/vásárlásról visszaigazoló e-maileket küld.
 1. A vásárlás véglegesítését, a ’Megrendelem’ gombra történő kattintást megelőzően a Vásárló a ’Vissza’ gombra kattintva módosíthatja a megadott adatokat és javíthatja az esetleges gépelési hibákat.
 2. Az Eladó minden megrendelésről visszaigazoló e-mailt küld a Vásárlónak. Az Eladó a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül e-mailben visszaigazolja a Vásárlónak a megrendelés beérkezését; ezt követően egy második emailben tájékoztatja a Vásárlót a megrendelése teljesíthetőségéről és a várható szállítási időpontról. A megrendelések feldolgozása minden hétköznapon 72 órán belül megtörténik. Abban az esetben, ha a megrendelés beérkezéséről szóló visszaigazolás a Vásárlóhoz nem érkezik meg 48 órán belül, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető. A Szerződés abban az esetben jön létre, ha az Eladó a második emailjében arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a megrendelése teljesíthető. Ha az Eladó a Vásárló megrendelését nem tudja teljesíteni, úgy 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (szállítási költség nincs, így az Eladó a megrendelt Termék(ek) megfizetett ellenértékét fizeti vissza).
 3. A Szerződés, tekintettel arra, hogy ráutaló magatartással tett jognyilatkozattal jön létre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, de a vásárlást a Medicover rögzíti és nyilvántartja, annak adatai utólag is hozzáférhetőek lesznek. Jelen ÁSZF közvetlen elérhetőségét és a vásárlás adatait a vásárlásról küldött visszaigazoló e-mailek tartalmazzák.
 4. A vásárlással létrejött Szerződés nyelve magyar.
 5. A Medicover a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexet nem alkalmaz.
 6. A természetes személy Vásárló kizárólag olyan cselekvőképes személy lehet, aki a 18. életévét betöltötte. Amennyiben e feltételt nem teljesítő személy ad le megrendelést a Medicover Optika Webshop-ban, akkor szerződés nem jön létre.
 7. A Szerződés a Felek szolgáltatásának, azaz a Vásárló részéről a díjfizetés, az Eladó részéről a megrendelt Termék Vásárló részére történő kézbesítésének teljesítéséhez szükséges határozott időtartamra jön létre.
 8. Abban az esetben, ha a megrendelés teljesíthetőségéről szóló email megküldése után az Eladó valamilyen oknál fogva mégsem tudja a Vásárló megrendelését teljesíteni, úgy az Eladó emailben értesíti a Vásárlót arról, hogy a teljesítést utánrendeléssel tudja megoldani, illetve amennyiben ez nem elfogadható a Vásárló részéről, úgy visszajelzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (szállítási költség nincs, így az Eladó a megrendelt Termék(ek) megfizetett ellenértékét fizeti vissza).

5. Árak

 1. A Medicover Optika Webshop-ban feltüntetett árak a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a Termékek mellett találnak. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák.
 2. Abban az esetben, ha a Medicover Optika Webshop-ban hiba vagy hiányosság lép fel a Termékeknél vagy a feltüntetett áraknál, az Eladó fenntartja a jogot a korrekcióra. Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az alkalmazott rendszer felmerült hibájából eredően hibásan vagy hiányosan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű eladási árától jelentősen eltérő, irreális árra. Ilyen esetben az Eladó nem köteles a Terméket a Medicover Optika Webshopban hibásan feltüntetett eladási áron értékesíteni. A hiba felismerése után az Eladó azonnal tájékoztatja a Vásárlót és felajánlja a megrendelt Termék valós áron történő megvásárlásának a lehetőségét. A Vásárló ezt követően megerősítheti a megrendelést azzal, hogy a valós áron rendeli meg a Terméket, vagy lehetőség van arra, hogy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést, amely esetben az Eladó legkésőbb 14 napon belül visszautalja a megfizetett ellenértéket.

6. Fizetési feltételek

1. A Medicover Optika Webshop-ban SimplePay rendszeren keresztüli bankkártyás fizetésre van lehetőség, utánvéttel történő fizetésre nincs lehetőség.

2. A Medicover Optika Webshop az OTP Mobil Kft. által biztosított biztonságos SimplePay szolgáltatáson keresztüli fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A SimplePay szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el az OTP Mobil Kft. SIMPLEPAY SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBEN (a továbbiakban: Simple ÁSZF) foglaltakat és a tranzakció teljesítéséhez szükséges adatokat megadja. A Vásárló amikor a SimplePay szolgáltatáson keresztül fizeti ki megrendelését, azzal ráutaló magatartással elfogadja a Simple ÁSZF rendelkezéseit. A SimplePay szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban a Vásárlót az OTP Mobil Kft.-vel szemben külön díj nem terheli.

Elfogadott kártyatípusok: Visa, MasterCard, American Express, Visa Electron*, Maestro*.

* Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg a kártya internetes használatát. Amennyiben a kibocsátó bank engedélyezte, abban az esetben a rendszer képes elfogadni.

3. A SimplePay szolgáltatás igénybevételének menete:

 1.  a Vásárló a Medicover Optika Webshop-ban összeállítja a megrendelést
 2. a Medicover Optika Webshop online felületén elhelyezett „Megrendelem” gombra kattintva a Vásárló belép a SimplePay fizetési felületre
 3. a SimplePay rendszer online felületén a Vásárló egy, az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett biztonságos online fizetési felületre kerül, ahol a Vásárló megadja a kártyaadatait és egyes fizetési módok esetén az adott fizetési móddal történő fizetés lebonyolításához elengedhetetlen személyes adatait. A kártyaadatok megadása közvetlenül a banki rendszerben történik.
  A Vásárló, ha a Simple Applikációban regisztrált, a Simple Applikációban regisztrált és tárolt bankkártyájával is fizethet, az alábbi módok valamelyikével: Simple fiókos fizetés, QR kódos fizetés, Push üzenetes fizetés.
 4. A megadott kártyaadatok alapján a banki rendszer a felhasznált vevői kártya kártyakibocsátójának közreműködésével megállapítja, hogy a felhasznált kártya alkalmas-e 3D Secure fizetési műveletek bonyolítására. Amennyiben a felhasznált kártya erre nem alkalmas, vagy az Eladó weboldalán a 3D Secure szolgáltatás nem került bekapcsolásra, vagy az az adott SimplePay fizetési módban nem érhető el, a fizetési folyamat automatikusan, a Vásárló erről történő, külön tájékoztatása nélkül továbblép az f) pont szerinti fázisba.
 5. Amennyiben a felhasznált kártya alkalmas 3D Secure fizetésre, úgy a SimplePay rendszer ennek megállapítását követően a kártyakibocsátó beépülő fizetési felületét jeleníti meg, amelyen a kártyakibocsátó társaság irányadó szerződéses feltételei szerint a Vásárló a kártyakibocsátótól megkapott authentikációs adatok (pl. SMSben kapott jelszó) sikeres megadásával, illetve a kártyakibocsátótól a SimplePay részére küldött, erre vonatkozó megerősítést követően a fizetési művelet a g) pont szerinti fázisba lép. Amennyiben a Vásárló a rendelkezésre álló időn túl, illetve amennyiben nem, vagy hibásan adja meg a kártyakibocsátó által biztosított authentikációs adatokat, úgy a tranzakció authorizáció hiányában – mint sikertelen – elutasításra kerül.
 6. Az OTP Mobil Kft. a Vásárló által megadott kártyaadatokkal banki engedélyeztetésre (ún. authorizációra) továbbítja a tranzakciót. Amennyiben az engedélyezés sikeres, a Vásárló kártyáját a Vásárló bankja zárolja/megterheli a megrendelés ellenértékének összegével.
 7. Az OTP Mobil Kft. ezután e-mailben visszaigazolja a Vásárlónak, hogy a Vásárló az Eladó felé fennálló fizetési kötelezettségét teljesítette.
 8. A tranzakció megtörténtéről az OTP Mobil Kft. értesíti az Eladót is, amely ez alapján teljesíti a megrendelést.

7. Szállítás

 1. Bolti átvétel lehetőségének választása esetén a megrendelt Termék személyes átvételére a 1062 Budapest, Teréz krt. 55-57. (Eiffel Square Irodaház, földszint passzázs) szám alatt található Medicover Optika üzletben van lehetőség.
  A küldemények kézbesítése, szállítása GLS futárszolgálat igénybevételével történik, illetve GLS csomagpont átvétellel.
  A küldemény várható szállítási idejét az Eladó által küldött második visszaigazoló e-mail tartalmazza.
 2. Kiszállítási idő: az Eladó által küldött második visszaigazoló e-mail megküldésének napjától számított 2-5 munkanapon belül.
 3. Szállítási költség: bolti átvétel, házhozszállítás és GLS csomagpont átvétel esetében is a szállítás ingyenes.
 4. Kiszállítás kizárólag Budapest közigazgatási határán belül történik.
 5. GLS futárszolgálat igénybevételével történő kézbesítés esetén a kiszállítás munkanapon, munkaidőben (8:00 – 17:00 óra között) történik. Ha a Vásárló a megjelölt kiszállítási időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található telefonszám segítségével a Vásárlónak lehetősége van a futárszolgálatnál új szállítási cím és időpont megadására, illetve egyeztetésére. A futárszolgálat kettő alkalommal próbálkozik a küldemény kiszállításával, amennyiben a második kiszállítási kísérlet is eredménytelen, úgy a küldemény az Eladóhoz visszaszállításra kerül. Ilyen esetben kérjük vegye fel a kapcsolatot az Eladóval.
 6. A termék átvételekor a Vásárló köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes‐e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, kérje a futártól jegyzőkönyv felvételét. Ha az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás és a sérülés a csomag átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét az Eladó díjmentesen biztosítja.

8. Elállási jog

 1. A Vásárlót a 2. pontban meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.
 2. A Vásárló az 1. pont szerinti elállási jogát
  1. az árunak, 
  2. több áru adásvételekor, ha az egyes áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott árunak,
  3. több tételből vagy darabból álló áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak
   a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.
   Tehát az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az árut átveszi.
   A Vásárló az elállási jogát a Szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
   A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
 1. Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre:

      Medicover Optika Kft.

     postai cím: 1134 Budapest, Váci út 29-31.

     e-mail cím: optika@medicover.hu

A Vásárló az elállási jogát a lentebb található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele útján gyakorolhatja.

 1. Figyelemmel arra, hogy a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vásárló minősül ajánlattevőnek, a Vásárlót a Szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a Szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
 2. Ha a Vásárló eláll a Szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget – tekintettel arra, hogy szállítási költség nincs, így az Eladó a megvásárolt Termék(ek) megfizetett ellenértékét fizeti vissza. A visszatérítés során az Eladó az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. Tekintettel arra, hogy az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési mód online fizetési rendszeren keresztüli bankkártyás fizetés, kérjük, hogy az elállási nyilatkozatában jelölje meg a bankszámlaszámot, amelyre a pénz visszatérítését kéri; amennyiben nem jelöl meg bankszámlaszámot, úgy az Eladó a Vásárló által a megrendelés során használt bankkártyához tartozó bankszámlaszámra utalja vissza a pénzt, amelyről a Vásárló befizetése érkezett.
  Az Eladó a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az árut, vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 1. A Vásárló köteles az Eladó számára az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a 1062 Budapest, Teréz krt. 55-57. címre (Eiffel Square Irodaház, földszint passzázs). A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a Vásárló elküldi az árut. Az áru visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.
 2. A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre az áruban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 3. Elállási jog gyakorlása esetére szóló elállási nyilatkozat-minta:

Címzett [ide a vállalkozásnak a nevét, postai címét és elektronikus levelezési címét kell beillesztenie]:

Alulírott kijelenti, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi áru(k) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

Megrendelés száma:

Termék megnevezése, azonosítója:

Fogyasztó neve:

Fogyasztó címe:

A bankszámlaszám, amelyre a pénz visszatérítését kérem:

A fogyasztó aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):

Kelt

9. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?

A Vásárló a Medicover Optika Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv, valamint a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?

A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a Szerződéstől is elállhat.

A Vásárló akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni vagy a Szerződéstől elállni, ha

 1. az Eladó nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem biztosította a kicserélt áru visszavétele költségének saját költségére történő fedezését, vagy az előző bekezdésben írtak alapján megtagadta a termék szerződésszerűvé tételét;
 2. ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Eladó megkísérelte a termék szerződésszerűvé tételét;
 3. a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy a Szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá;
 4. az Eladó nem vállalta a termék szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy az Eladó észszerű határidőn belül vagy a Vásárlónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a terméket szerződésszerűvé tenni.

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Az Eladó a saját költségére biztosítja a kicserélt áru visszavételét.

A szerződéstól való elállásra vonatkozó kellékszavatossági joga érvényesítése esetén a Vásárlónak az érintett termék visszaküldésével felmerülő költségét az Eladó megtéríti. Az Eladó haladéktalanul visszatéríti a Vásárló részére az érintett termék vonatkozásában teljesített vételárat, amint a terméket vagy a termék visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló a kellékszavatossági igényét?

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a Szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Vásárló a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Medicover Optika Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vásárló a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló a termékszavatossági igényét?

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül a gyártóval közölni. Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. melléklete alapján a Medicover Optika Kft.  jótállásra köteles.

A Vásárlót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a Vásárló által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat 8 napon belül a Vásárló részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában –, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Vásárló nem igényli a vételár arányos leszállítását és a Vásárló nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a Vásárló által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat 8 napon belül a Vásárló részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, – a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a Vásárló által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a Vásárló részére visszatéríteni.

A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A jótállás időtartama:

 1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. 250 000 forint eladási ár felett három év.

Ha a gyártó a fogyasztási cikkre a nevezett Korm. rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a vállalkozást megillető jogok a Vásárló és vállalkozás közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a Vásárlóra.

E határidők elmulasztása – az alább jelzett kivétellel – jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadása napjával kezdődik.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállásból eredő jogok – az alább jelzett kivétellel – a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. Nem feltétel a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a Vásárló általi visszaszolgáltatása.

Ha a jótállási jegy Vásárló részére történő rendelkezésre bocsátása elmaradna, úgy a Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Vásárló bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Vásárló az ÁSZF 2. pontjában megtalálható elérhetőségeken keresztül jelentheti be. Eladó a telefonon, postai úton, vagy elektronikus levélben megtett szavatossági, jótállási igény bejelentési lehetőségen kívül a Vásárló részére lehetővé teszi azt is, hogy igényét személyesen valamelyik Medicover Optika szaküzletben (Eiffel Square Irodaház, földszint passzázs – 1062 Budapest, Teréz krt. 55-57.; WestEnd Bevásárlóközpont, Deák Ferenc sétány 54. – 1062 Budapest, Váci út 1-3.) jelentse be annak nyitvatartási ideje alatt.

Szaküzletben, személyesen történő igénybejelentés esetén szükséges a kifogással érintett termék és a vásárlást igazoló dokumentum(ok) bemutatása. Nem személyesen tett igénybejelentés esetén az igény és a kifogásolt termék Eladóhoz történő eljuttatásának szükséges módja: a sérülés, törés ellen védelmet biztosító csomagolásban, a vásárlást igazoló dokumentum(ok) másolatával [ajánlott tértivevényes vagy egyéb módon nyomonkövethető küldeményként megküldeni], az ÁSZF 2. pontjában feltüntetett névre és címre.

Az igénybejelentésben kérjük, egyértelműen jelölje meg az igény rendezésének kívánt módját (kijavítás, kicserélés, árleszállítás, elállás).

A Medicover Optika Webshopban történt vásárlás esetén a Medicover Optika szaküzlet nem jogosult az igény kivizsgálására, elbírálására; a bejelentés helyén kizárólag a Vásárló igénybejelentését rögzítik, átveszik a kifogásolt terméket és továbbítják azt az igény kivizsgálására és eldöntésére jogosult illetékes Medicover kollégák részére.

A bejelentett jótállási, szavatossági igény alaposságának kivizsgálását, annak elbírálását és az azzal kapcsolatos döntést tartalmazó válasz megküldését a Medicover illetékes kollégái végzik a jogszabályi előírások szerinti határidők és ügyintézési módok betartásával.

Személyesen történő igénybejelentés esetén az átvétel helyén a szaküzletben, nem személyesen tett igénybejelentés esetén a termék és igénybejelentés megérkezését követően a Medicover illetékes kollégái felveszik a jegyzőkönyvet a Vásárló által bejelentett szavatossági vagy jótállási igényről, amelynek tartalma megfelel a 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletben meghatározott követelményeknek. A jegyzőkönyv másolatát az Eladó haladéktalanul a Vásárló rendelkezésére bocsátja. Az Eladó a bejelentett igényre vonatkozó álláspontjáról a jegyzőkönyv rögzítésétől számított 5 munkanapon belül írásban megküldött válaszában tájékoztatja a Vásárlót.

Ha a Medicover a bejelentett szavatossági vagy jótállási igényt alaposnak találja, úgy a kért rendezési mód alapján kijavított vagy kicserélt terméket a bejelentett igényről meghozott írásbeli döntéstől számított 15 napon belül az Eladó megküldi a Vásárló által korábban megadott postai címre, melynek költsége az Eladót terheli. Alapos kifogás esetén az igényt nem személyesen bejelentő Vásárló postázással kapcsolatosan felmerült költségét az Eladó megtéríti.

A jótállási, szavatossági igény elutasítása vagy a kivizsgálásra jogszabály által előírt válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a Vásárló a 10.2. pontban található testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatás

 1. A fogyasztó személyes adatainak kezelése tekintetében az Eladó eleget tesz a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kötelezettségeinek. A személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatás az Adatkezelési Tájékoztatóban olvasható.
 2. A Medicover a személyes adatokat nem továbbítja az EU-n kívüli harmadik országba és az adatokat automatizált döntéshozatal céljából nem használja fel. A Medicover az elektronikus fizetéssel kapcsolatban az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe: SimplePay online fizetési megoldás használata érdekében az OTP Mobil Kft. -t [székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.]. Továbbított adatok köre: név, e-mail cím, összeg, teljesítés dátuma, számlázási és szállítási adatok; Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.Elektronikus számla kibocsátása esetén a KBOSS.hu Kft. -t [szamlazz.hu – székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.] Továbbított adatok köre: számlázási adatok, így különösen: név, lakcím, e-mail cím, összeg, szolgáltatás megnevezése. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Szamlazz.hu Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/.
 3. Tudomásul veszem, hogy a Medicover Optika Kft 1134 Budapest Váci út 29-31.  adatkezelő által a https://medicoveroptika.hu/  felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: 
  –  Név
  –  E-mail cím
  – Telefonszám
  – Számlázási cím

 4. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

10.2. Panaszkezelés

 1. A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti az Eladóval.
 2. A Medicover Optika Webshopban vásárolt Termékkel kapcsolatos panaszügyintézésre az alábbiak szerint van lehetőség.
  Szóbeli panasz esetén:
  • telefonon: a Medicover Call Centerén keresztül (rögzített telefonvonalon): +36 1 465 3131, munkanapokon 7-től 20 óráig.

Írásbeli panasz esetén:

  • postai úton a következő levelezési címre küldve: Medicover Optika Kft., 1134 Budapest Váci út 29-31.
  • elektronikus levélben az optika@medicover.hu e-mail címre küldve.

3. Az Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a Vásárló panaszának részletes leírásával, amely jegyzőkönyv tartalma megfelel a Fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott követelményeknek. A jegyzőkönyv másolati példányát az Eladó legkésőbb a panaszra adott írásbeli válaszának közlésével egyidejűleg küldi meg. Az Eladó írásbeli panasz esetén a 4. pontban írtak szerint jár el.

4. A Eladónak a panasz írásbeli megválaszolására annak beérkezését követő 30 nap áll rendelkezésére.

5. A panasz elutasítása esetén a Vásárló fogyasztóvédelmi hatósághoz (kormányhivatal), illetve békéltető testülethez fordulhat a panasz jellege szerint

6. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei ide kattintva megtalálhatóak. A fogyasztó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez is fordulhat. A békéltető testületek elérhetősége megtalálható az alábbi internetes felületen: http://www.bekeltetes.hu. Az Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei:

       Budapesti Békéltető Testület

       Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

       Posta cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

       Telefon: 06-1-488-2131

       E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

       Honlap cím: bekeltet.bkik.hu

7. A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére is.

11. Záró rendelkezések

 1. Az e-mail-en továbbított jognyilatkozat akkor minősül közöltnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. A postai úton továbbított jognyilatkozat közöltnek tekintendő a tértivevényen az átvétel időpontjaként meghatározott időpontban; átvétel megtagadása esetén a megtagadás időpontjában; ’nem kereste’, ’elköltözött’ vagy ’címzett ismeretlen’ postai jelzés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon. Személyes vagy futárszolgálattal történő kézbesítés esetén a nyilatkozat közöltnek tekintendő a Vásárló által megadott lakcímen, Eladó esetén a 1134 Budapest, Váci út 29-31. alatt történő, Vásárló, illetve Eladó nevében küldemény átvételére jogosult személy részére való átadásának időpontjában.
 2. Az online szerződéskötéssel egyidejűleg nyilatkozik a Vásárló arról, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja.
 3. A Termékek online megvásárlására a jelen ÁSZF vonatkozik. Az ebben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, így különösen a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
 4. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF tartalmát bármikor megváltoztassa, amely megváltoztatott tartalmú ÁSZF a https://medicoveroptika.hu weboldalon kerül közzétételre. A megváltozott tartalmú ÁSZF – eltérő rendelkezés hiányában – a hatálybalépését követően létrejött Szerződésekre irányadó.
 5. A jelen ÁSZF jogi védelem alatt áll, részben vagy egészben történő átvétele, felhasználása tilos.

Érdekli a termék?

Adja meg adatait, hogy kollégáink felvehessék Önnel a kapcsolatot, majd a kiválasztott kerettel elkészülhessen szemüvege!

close-link